DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, December 10, 2007


برآيش؛ زيبايی، هنر و عشق 6. سازه های برآيشی عشق

علت عاشق ز علت ها جداست
عشق اسطرلاب اسرار خداست
(مولوی)

نيز بد نيست بدانيد که با آزمايش کوچکی می توان دريافت که آيا روان کسی زنانه است يا مردانه. کسانی که روانی زنانه دارند، انگشت دوم و چهارمشان در هر دست هم اندازه است. انگشت سبابه مردان، اندکی کوچکتر از انگشت چهارم آنان است، اما انگشت سبابه زنان هم اندازه انگشت چهارم آنان در هر دست است. مردانی که انگشت سبابه شان با انگشت چهارم هم اندازه است، روانی زنانه دارند و زنانی که انگشت سبابه اشان اندکی کوچکتر از انگشت چهارم است، روانی مردانه دارند که در تنی زنانه می زيد.

دنبــــاله.......


Post a Comment
Comments:
سلام، خیلی ممنون که به پرسش های من جواب دادید. تجربه ی شخصی ام این بخش را صد در صد تأئید نمی کند:
"گرايش جنسی، با نخستين آميزش رو به کاهش می گذارد و با خود آتش عشق را نیز فرو می نشاند. زنان و مردانی که با عشق رومانتيک با يکديگر پيوند می خورند، اگر پس از چندی پيوندهای استوار ديگری مانند دوستی، انس و عادت و گير و بندهای خانوادگی آنان در ميان آنان نباشد، پيوندی سست و ناماندگار خواهند داشت."
در تجربه ی من، لذت جنسی سال های دراز به طور دو طرفه دوام کرد بی آنکه فرو بنشیند، حتی با گذشت زمان قلمروهای تازه ای از لذت را کشف کردیم. برعکس، آنچه سبب سست شدن پیوند من و همسرم شد ناسازگاری روحی بود. در ضمن، شما دلیلی برای درستی عبارت بالا نیاورده اید.

ترکیب "صدای زبر" را نشنیده بودم. زبر و کلفت یک معنی دارند؟

این تعبیر به نظرم به جا آمد: "همجنس بازی بهايی ست که جانوران برای ژرفای کشش جنسی می پردازند" البته آقای هرندی عزیز، به گمان من بهتر است بگوئیم همجنس گرائی چون ترکیباتی که با "بازی" ساخته می شوند بار منفی دارند.

با پوزش از این که کامنتهای من خیلی طولانی می شود، و بیشتر از کوپنم هم سوال می کنم، باز می خواستم بپرسم که "آزمایش انگشتی" برای پی بردن به روان زنانه یا مردانه ریشه اش در کدام علم است؟ به نظر من که بیشتر شبیه به فالگیری است.

مریم
 
Lie still, lie still, my breaking heart;
My silent heart, lie still and break:
Life, and the world, and mine own self, are changed
For a dream sake.

Christina Rossetti


Ebrahim jaan, this was a great read. Thank you. I was just surprised to read in your note that flame of love dies with every sexual encounter! Really? I think is well proven that sex is a form of exercise and self-expression. All the massage and stroking triggers the production of oxytocin and endorphin (chemicals that can relax and produce feelings of attachment). So sex helps to keep the skin, muscles and other bodily tissues in tone. And with orgasm, the brain relaxes oxytocin in women and vasopressin in men (again chemicals associated with feelings of attachment). But sexual intimacy is not only good for relaxation, giving and receiving pleasure but it is also associated with elevated level of testosterone. And testosterone can promote the production of dopamine, which fuels romance. There are many couples that are still in love after years of marriage and courtship. And they have been asked what is the key to their success, the answer is usually "sex" and "humour". I am not suggesting that these are the only component of a successful courtship. But when things go right in a relationship, sex is immensely memorable and satisfying and a great stimulator in a romantic relationship.
Also, I have been waiting for you to write something about the mating minds and the role of our sexiest organ, brain. Do you have something coming up in this regard? I hope you do, because our fascination with intelligence, linguistic talent, musical ability, our drive to create visual art, stories, dramas, our taste for all type of sports, creativity, sense of humour, political conviction, charitable giving and kindness come to make a lot more sense when we know the purpose of their evolvement: to attract our mates.Anyways, I cannot wait for you to enlight us with more of this facinating subject with your unique vision and poetic touch.

Merci/Helia

Just thought to suggest a grerat book in this regard as well:

Why Is Sex Fun?: The Evolution of Human Sexuality
by Jared Diamond
 
مريم خانم، درود بر شما.

دليل ن برای آن عبارتی که شما به آن اشاره کرده ايد، صد ها بررسی و پژوهش جامعه شناسيک و ميزان فزاينده جدايی و طلاق در کشورهايی ست که ازدواج برپايه عشق رومانتيک شکل می گيرد.

صدای زبر را در اينجا در برابر اصطلاح انگليسی Husky Voice آورده ام که البته در زبان فارسی برابر نهادی ندارد و همان صدای مردانه می خوانندش. اما من خواستم با آوردن اين واژه، آن مفهوم را برسانم يعنی که صدای کلفت و پوسته دار.

درباره همجنس بازی، حق با شماست. اما خود شما واژه همجنس بازی را بکار برده بوديد.

آزمايش انگشتی پايه علمی دارد و گفتمانی در گستره جنسيت شناسی ست.

ابراهيم
 
هليا جان، سلام

گمان می کنم که پاسخ بخش نخست نوشته شما را در کامنت قبلی برای مريم ، نوشتم.

عشق و آميزش جنسی دو هدف متفاوت دارند. شايد بايد منابع پژوهش های فراوانی را که در اين گستره شده است، بنويسم. عشق و آميزش و ازدواج، سه مقوله جدا از هم است. آميزش، دشمن عشق است و ازدواج دشمن هردو.

در مورد مغز نيز پيش تر نوشته ام. اين يادداشت ها درباره زيبايی، هنر و عشق است و در آنها به آميزش جنسی و چند و چون آن نخواهيم پرداخت.

کامروا باشيد.

ابراهيم
 
Post a Comment
Free counter and web stats