DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Sunday, August 09, 2009


هشـــــدار نه، کورخوانده‏ای
خدای ما در نقاشی تو نيست
و آسمان تو از ريسمان دروغ آويخته ‏است
هشدار، ريشخند ياران و نيشخند هزاران را

در مغاک تيره خود
هراس می ريسی
و خورشيد را از نقشه جغرافيای شهر خط می زنی
هشدار ترفند ياران و نيشخند هزاران را

نامت، فرمان آتش است
و، "الله اکبر"، تفی‏ست که از بام خانه‏
به روی تو می اندازند
با چرکاب خشم
هشدار بند ياران و زهرخند هزاران را


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats