DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Thursday, October 19, 2006


آثار ِ دارويــن در دسترس همگان 


از امروز همه آثار داروين از سوی دانشکده تاريخ و فلسفه دانش در دانشگاه کمبريج انگلستان، بر روی سايتی بنام The Complete Work of Charles Darwin Online. به رايگان در دسترس همگان نهاده شده است. چارلز رابرت داروين نام آوری ست که بسی بيش از بسياری از جهانيان با نام او آشنايند، اما کمتر کسی با خواندن آثارش با او آشنا شده است. در کشور ما، نام داروين در ذهن درس خوانده ها، با " فرضيه تکامل" همراه است و پاسخ کليشه ای همگان به اين پرسش که داروين که بود، اين است که: آنکه گفته است که انسان از نسل ميمون است. در ديگر کشورهای جهان، دانش همگانی درباره اين دانشی مرد بزرگ، اندکی بيشتراز اين و آميخته با کشمکش و ستيز است.

برای آشنايی بيشتر با داروين و تئوری او، نگاهی بکنيد به اين نوشته:


Post a Comment
Comments:
salam Agha Harandi
merc az linketoon,,,,
shoma to Kabrij dars khondiin?
 
Post a Comment
Free counter and web stats