DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Sunday, September 17, 2006


بعــــدش چــی؟ 


شايد يکی از دلايل لاکتابی ما ايرانی ها اين است که در بسياری از کتابهای فارسی حرف تازه ای برای خواندن نيست و ديگر آن که محتوای بسياری از کتابها را می توان در چند جمله ساده خلاصه کرد.

دنبــــاله....


Post a Comment
Comments:
البته جای صحبت زیاد دارد و توان تایپ کردن نیست !!!!!!!!!!!!
 
هرندی عزیز، نظر آن دوست دیرین را ول کن. نوشته های گوباره اصلا هم انشا گونه نیست و احتیاج به هیچ تغییر و تغیری ندارد. باز هم بنویس . ما منتظریم
وفا
 
Post a Comment
Free counter and web stats