DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Friday, July 28, 2006


گـــــوباره ٩ 


گفت؛ انسان از نژاد ِ ميمون است.
يکی پاسخ داد؛ "نه، ما از نژاد ميمون نيستيم. از تبار کورش ايم و خونِ ِ پاک آريايی در رگانمان روان است."
ديگری گفت؛ نسب ِ ما به سلمان فارسی می رسد. به ابوذر، به مقداد. به والگان وحی
سومی گفت؛ انسان زاده خويش است و تنها با کارش معنا می يابد
چارمی در آمد که؛ نه، کُردها از نژاد شيرند، نه ميمون.
آن دگر گفت؛ " ملت ترک.....

.....

شب تاريک و بيم موج وگردابی چنين....


Post a Comment
Comments:
سلام آقای هرندی گرامی. چه خوب که یادداشت تازه ای نوشتید.
در این مورد، باید دید نظر خود کورش چه بوده است؟!
 
پیام قبلی از من بود. اشتباها اسمم نوشته نشد.
 
Post a Comment
Free counter and web stats