DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Friday, May 19, 2006
دايــره در دايــره در دايــره

مـوج ز مـرداب گشـايد گـره

تا که رها گردد و راهی شود

دايــره در دايــره در دايــره


Post a Comment
Comments:
آقای هرندی، اين دوبيتی را من هزاربار خواندهام و هربار که می خوانم بازهم حيرت می کنم. من دست شما را از راه دور می بوسم و به شما درود می فرستم.

لاله
 
لاله خانم، درود برشما. دست بوسی کار درستی نيست. من از دور صورت زيبای شما را می بوسم.

بايد بگويم که من هم از بسياری از شعرهای بسيار زيبای شما شگفت زده شده ام و بر شما آفرين گفته ام؛ مانند شعری که با اين مطلع آغاز می شود:

زمین، سفيد همانند ابرها شده بود
نه!..... آسمان و زمین ، هر دو جا به جا شده بود

و نيز شعر " کسی که پا به دلم زد".


من در کار هيچ شاعری اين همه تازگی که در شعر شما نديده ام، نيافته ام

شاد و پرکار باشيد.

ابراهيم هرندی
 
Post a Comment
Free counter and web stats