DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, December 19, 2011


پديدارهای شگفتِ برآيشی، پديدارهای شگفتِ برآيشی، گزيده يادداشت‏هايی درباره برآيه‏های شگفت طبيعت مانند؛ آگاهی، هوش، نوآوری، حافظه، عاطفه و گرايش‏های ميدانخواه آميزشی انسان و نقش زيستياری آن‏هاست. اين کتاب که امروز منتشر شد، همچنين، کوششی در راه ترابری شمه ای از دانش برآيش شناسی به زبان و فرهنگ فارسی ست.
 
اين کتاب را می توانيد از آمازون تهيه کنيد.Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats