DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Monday, May 31, 2010


چه بايد کرد؟ 


گوينده در آغاز ِ برنامه می‏گويد؛ " درود بر بينندگان و فارسی زبانان عزيز". هنوز اين جمله را به پايان نرسانده‏است که تلفن زنگ می‏زند و کسی می‏گويد؛ " آقا من از شما گله دارم. شما هميشه فراموش می‏کنيد که ما آذری ها هم بيننده برنامه شما هستيم. شما هميشه برنامه خودتان را با دورد بر فارسی زبانان عزيز شروع می‏کنيد.... پس ما چی؟ پس تکليف ما آذری‏ها چی می‏شه که زبان مادريمان فارسی نيست؟"

گوينده با پوزش خواهی می‏گويد که؛ " درود بر همه هموطنان عزيز" باز هم تلفن به صد ا در می‏آيد و صدايی از آنسوی خط پرخاشگرانه می‏گويد که؛ " پس ما کردها آدم نيستيم؟ ما حق نداريم که خودمان را کرد بدانيم و برای برپايی کردستانی آزاد و آباد دفاع کنيم؟ شما که اينقدر از حقوق بشر و اين جور چيزها دفاع می‏کنيد، بفرماييد که آيا ما می‏توانيم که بخواهيم ايرانی نباشيم و کرد بمانيم؟"

گوينده باز از اول شروع می کند و می گويد که؛ " درود برهمه اقوام ايرانی از کرد و لر و ترکمن و بلوچ و عرب و قشفايی و بختياری و خلاصه همه عزيرانی که خودشا ن را ايرانی می‏دانند و نمی‏دانند.

باز تلفن زنگ می‏زند که؛ " آقای....چيز، يادتان باشد که ما افغانی ها هم در ايران زندگی می‏کنيم و برنامه شما را هم خيلی دوست داريم، ولی شما متاسفانه هيچ وقت يادی از ما نمی‏کنيد و روی سخن تان با ايرانی‏هاست. البته ما به درايران بودن و ايرانی بودن افتخار می‏کنيم، اما خب، ايرانی‏ها به ما اين اجازه را نمی‏دهند ما خودمان را ايرانی بناميم."

گوينده تلويزيون با نگاهی سرشار از شگفتی و بی‏واژگی و درماندگی سرش را تکان می‏دهد که يعنی؛ چه بايد گفت؟


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats