DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Friday, November 17, 2006


بازتاب های ناخواسته 


شگفتا که در روزگاری که بسياری از کشورهای پيرامونی در پی کمرنگ کردن و زدودن سنت های سنگلاخی و دست و پاگيرند، در کشور ما اين نيروها در پی پرنما کردن و کاراکردن آنها هستند. چرا؟

دنبــــاله....


Post a Comment
Comments:
چرا؟ واقعا چرا؟
ابراهیم هرندی عزیز اگه جواب این چرا رو پیدا کردی اونو به من هم بگو که این معما (معمای مردم ایران و طرز فکر و عملشون) نزدیک سه دهه است که داره مغز منو میخوره
باقی بقایت، دمت گرم و قلم زیبایت همیشه به کارباد
 
Post a Comment
Free counter and web stats