DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Tuesday, March 12, 2013


ديپلم امامت! 


چندی پيش دولت سوئِس اعلام کرد که از اين پس ائمه جماعات مساجد سوئِس بايد دوره آموزش شهروندی اين کشور را بگذرانند. کشورهای دِيگراروپايی نيز در چند ماه گذشته برآن شده اند که شناخت بيشتری از مسلمانان مسجدی کشورهای خود بدست آورند و آنان را از نزديک بپايند. در برخی از اين کشورها, دولت شرايط بسيار دشواری برای پيش نمازشدن و اقامه امامت در نظر گرفته است . می‏گويند که درآلمان امام جماعت نخست... بايد در آزمون زبان پيروز شود و سپس امتحان شهروندی بدهد. در انگليس هم گويا در آينده نزديک، ديپلم امامت، پيش نيازی برای ملای هر مسجد خواهد شد.

با اين حساب جهان اسلام در آينده ای نه چندان دور، دارای ائمه و مجتهدين رنگ و وارنگ فرنگی خواهد شد. تاکنون احاديث و روايات از زبان سيد طاووس و شهيد ثانی و مجلسی و مجتهد شبستری نقل می شد. از اين پس بايد منتظر کرامات و روايات سيد پاريسی و محبوس لندنی و آيت الله دانمارکی و مستر مجتهد منچستری هم باشيم. نيز بايد ديد که اين احاديث و روايات درباره فوايد گياه خواری و ازدواج با همجنس و مسايل اين چنينی و آنچنانی چه خواهند گفت.

زمانی که تازه به لندن آمده بودم در معنای نامش مانده بودم و هرچه بيشتر می گشتم، کمتر می يافتم. گره کار در اين بود که من معنای نام بيشتر شهرها و آبادی‏ها را از روی نام امام زاده‏های آنها در می يافتم؛ فی المثل می‏دانستم که قاسم آباد از برکت حضور امام زاده قاسم آباد بود ويا شهرضا به خاطر گل وجود مرقد حضرت شاه رضا. مشهد که ديگر تکليفش روشن است. اما اين شهرِ به اين درندشتی يک امام زاده بی غيرت هم نداشت . البته هنوزهم ندارد اما با وضعی که پيش آمده، اميد است که در آينده نزديک اين کمبود برطرف شود.

امروز می فهمم که اين شهر را بنام همان لندهوری که برای نخستين بار در اين محل نمورِ جاخوش کرد و خشت بنای آن را نهادِ، نام گذاری کرده‏اند و امروز اين نام براثر مرور زمان "لندن" خوانده می‏شود. گويا يک شرکت خودرو سازی انگليسی، اتوموبيلی نيز بنام همان لندهور نامگذاری کرده است که ما آن را بانام؛ "لند رور" ، می شناسيم
........................
بعضی شهرها نامهای ساده و معنی داری دارد مانند سده که از سه تا ده به هم چسبيده ساخته شده است و يا مياندوآب که ميان دو رود پر آب نشسته است. البته آباده هم بد نيست گر چه هنوز معلوم نشده است که کجاش آباده؟ ولی بهرروی بهتر از شيراز است. آخه اينم شد اسم؟ نمیدانم چه شيرپاک خوردهای، نام يک شراب بدمزه استرالِيايی را روی شهر به آن خوبی گذاشته است؟


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats