DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Friday, February 22, 2013


درنگ 


سبز را از سبزه گرفته اند
شور را از شعر
شعر را از شراب و شيدايی
چيزی برای ماندن نمانده است

اينک بهار
و پوزه دلقکی دريوزه
تا از فرودين
دوزخی از دين و کين بناکند

مـباد
مـياد
بـهاری که تو زنده‏ می خواهی ‏اشPost a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats