DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گـُوبـــاره <$BlogRSDUrl$>

گـُوبـــاره
 

Sunday, December 13, 2015


پژواک 
دل درگرو گوری کهنه دارد
که از خورشيد خون می گرياند
و نگاهش درنگاه شادی تنديس توبه می‏ شود

عزادار همه آب‏ های رفته است
و خون‏ های نريخته ‏ای
که عصمت انسان را جريجه دار می کنند.

دردا،
همزبانی که تويی
همزمانی از روزگاران ِ گون زاران ِ بی تاريخ
دردا،
از آنی که منم.


Post a Comment
Comments: Post a Comment
Free counter and web stats